STAVEBNÍ DOZOR

Kdo provádí stavební dozor:

- osoba kvalifikovaná, se stavebním vzděláním a minimálně 3 letou praxí v oboru (dle platných norem)

 

Co dělá stavební dozor:

kontroluje celý průběh stavby (od počátku až po dokončení)

zajišťuje, aby byla stavba vyhotovena ve shodě s projektovou dokumentací a stavebním povolením

kontroluje práce probíhající na stavbě, aby probíhaly dle stavebních etap a byla dodržena sjednaná kvalita těchto prací

dozor probíhá průběžně po celou dobu výstavby (kontroluje se bezpečnost i správnost prováděných prací tak, aby se případěné nedostatky mohli včas reklamovat u zhotovitele

 

Kolik stojí stavební dozor:

cena se odvíjí od rozsahu stavby, požadavků zákazníka a dohodnuté odpovědnosti, za kterou dozor přebírá zodpovědnost

sazba je buď hodinová, nebo paušální

 

 

 

Kontakt:

Viktor Sedlák,  tel. 606 072 200, email: Alkadomky@gmail.com, kde zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položky nejsou
0 Kč