Posi-Strut® systém ocelových diagonál

Posi-Strut® systém je určen především pro nosné konstrukce podlah a stropů, využití najdou však i u střešních a stěnových konstrukcí. Tento inovativní systém přináší do vodorovných konstrukcí flexibilitu návrhu, možnost využití tloušťky stropu pro rozvody elektřiny, vody, odpadu apod., a snadnou montáž díky malé váze.

Posi-Joist™ Stropy

Nosníky Posi-Joist™ jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami Posi-Strut®. Díky spojení lehkosti dřeva a pevnosti oceli můžete překlenout mnohem větší rozpětí, než s ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti 625 mm.

Dostupné v šesti standardních výškách

PS8 208 mm PS12N 310 mm
PS9N 231 mm PS14N 379 mm
PS10N 259 mm PS16N 427 mm


Posi-Joist™ nosníky se také vyrábí se zkracovatelnými konci, které umožňují zařezávat nosníky na stavbě až o 600 mm z každé straně. To oceníte především u rekonstrukcí a jiných komplikovaných projektů.

 Šířka nosníků 80 mm dává dostatečnou plochu pro fixaci záklopu z OSB či cementotřískových desek.

Stropní konstrukce z těchto prvků je lehká a umožňuje montáž bez použití těžké mechanizace. Vyrábíme a dodáváme také příhradové vazníky.

Systém Posi-Joist™ dává velkou volnost v provádění instalací TZB. Tyto rozvody lze provádět i v příčném směru uložení nosníků bez požadavků na doplňkové konstrukce a případné provádění otvorů. Tím odpadá nutnost vytváření snížených podhledů a umělé zvětšování obestavěného prostoru.

floor-truss.jpg

0 Kč