Obvodové stěny dřevostaveb firmy Alkadomky

Nespornou předností dřevostaveb Alkadomky dřevostavby s.r.o. je především koncept tloušťky obvodových stěn(skladba). Přitom si stavba zachovává stejné termoizolační vlastnosti jako stavba zděná.

Standardní provedení všech stěn dřevostaveb se skládá z vnější fasádní stěrky, výztužné vrstvy, izolace vnější a vnitřní, smrkového dřeva, parotěsné zábrany a sádrokartonového povrchu či v nadstandardním provedení desek fermacell.

Vnější fasádní omyvatelná stěrka

Jedná se o omyvatelnou prodyšnou stěrku bílé barvy, probarvenou ve hmotě. Jiné barvy nabízíme v nadstandardním vybavení.

Výztužná vrstva

Slouží jako ochranná konstrukce před povětrnostními vlivy. Celkově prodlouží životnost a stabilitu stěny. Je tvořena sklotextilní sítí, která se vkládá celoplošně do stěrkové vrstvy jako ochrana před vznikem trhlin. Má pouhé 2–3 milimetry a síť je v ní dokonale skryta.

Smrkové dřevo

Dřevo je přírodní a lehce obnovitelný přírodní materiál, umožňuje stavbu lehkých konstrukcí a příznivě ovlivňuje vnitřní mikroklima. Voda není ve dřevu pevně vázána, ale kolísá v závislosti na aktuální vlhkosti vzduchu. Je-li vlhkost vnitřního vzduchu nízká, uvolňuje dřevo vlhkost do prostoru a naopak. Dřevo tak slouží jako stabilizátor prostorové vlhkosti.

Veškeré dřevo použité při stavbě je ošetřeno proti plísním a hnilobě.

Vnější a vnitřní izolace minerální vlnou

Jako vnitřní izolace je použita minerální vlna, která má oproti klasickému polystyrenu nespočet výhod. Je poddajná při pokládání, nehořlavá a nepodléhá plísním ani hnilobě. Má nižší tepelnou roztažnost, a tak Vám nehrozí popraskání fasády při vysokých teplotách.

Parotěsná zábrana

Vrstva parotěsné zábrany odděluje vnitřní prostory od izolace. Zabraňuje unikání vodních par do konstrukce domu, a tím zvyšuje účinnost minerální izolace. Zamezuje kondenzaci vody v tepelné izolaci a chrání celý dům před ztrátami tepla.

Sádrokartonový povrch

standardním vybavení nabízíme sádrokartonový povrch. Tento osvědčený systém poskytuje rychlé a levné ekonomické řešení. Oproti mnohem odolnějšímu systému z desek fermacell můžete ušetřit až 5 % z celkové ceny. Je vhodný jak u dřevostaveb, tak u zděných rodinných.

Sádrovláknité desky fermacell

Velkoformátové sádrovláknité desky FERMACELL nabízí firma Alkadomky dřevostavby s.r.o. v nadstandardním vybavení a rozhodně se za ně vyplatí připlatit. Mají oproti sádrokartonu nespočet výhod. Jsou extrémně odolné zvuku, ohni, hluku. Vydrží mnohem více než sádrokarton, děti ho neprokopnou a voda mu neublíží. Stěnu z fermacellu můžete zatížit až 50 kg na jednu hmoždinku.

Další články:

0 Kč