Jak se staví rodinný dům firmy Alkadomky dřevostavby s.r.o.

Celá stavba připomíná skládačku, která ale podléhá nejpřísnějšímu dohledu, precizní práci a mnohaletým zkušenostem. Podle projektu jsou veškeré dřevěné materiály nejprve vyrobeny a dodány přímo na staveniště, kde se pomocí jeřábu jednotlivé díly usazují. Veškeré dřevo použité na stavbu je kvalitně opracováno a ošetřeno chemickými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a zemní vlhkosti.

Délka výstavby

Svůj rodinný dům na klíč můžete mít postavený již za 3 měsíce. Při zvláštních požadavcích se doba výstavby může prodloužit až na 5 měsíců.

Příprava staveniště

 • Budoucí stavba musí napojit na stávající elektro skříň, která je většinou umístěna na hranici pozemku, dále na vodovodní a kanalizační přípojku, popřípadě je na pozemku vybudována studna.

Základová deska

 • Nejprve se připraví terén pod budoucím rodinným domem, vyhloubí se základové pásy pod obvodovými stěnami, které se následně vybetonují.
 • Provedou se rozvody kanalizace a prostupů (chrániček pro ostatní instalace), vyzkouší se funkčnost a poté se zabetonují podkladovým betonem , kari sítě 150x150x6.
 • Budoucí rodinný dům ochrání kvalitní hydroizolace  od zemní vlhkosti a případnému působení radonu v půdním vzduchu.

 

Hrubá stavba
 
 • Realizace hrubé stavby trvá za asistence dvou tesařů a jeřábníka pouhých 15 dní.
 • Rozmístí se zakládací prkna na základovou desku s hydroizolací, a vytvoří se tak proporce všech místností. Na prkna se umístí stojny a zajistí věncem. Zároveň se vznikajícím domem roste i opláštění domu z OSB desek nebo 2,5 cm prken.
 • Namontují se nosné konstrukce obvodových nosných a vnitřních dělících stěn pomocí dřevěné sloupkové konstrukce KVH hranolů.
 • Po skončení montáže obvodových stěn dojde k nasazení dřevěných příhradových vazníků pomocí jeřábu, které tvoří střešní konstrukci.
 • Střešní nosná konstrukce se opatří střešním souvrstvím se sklonem 25 %. Následně se provedou pokrývačské a klempířské práce.

Dokončovací práce

 • Následují dokončovací práce, které zahrnují zhotovení vnitřních rozvodů zdravotních instalací, rozvodů elektro, osazení dveřních a okenních výplní v obvodových stěnách.
 • Dále se budoucí dům opatří buď dřevěným záklopem a sádrovláknitými deskami FERMACELL, nebo OSB deskami a sádrokartonem RF a RFI. Záleží, kterou variantu provedení domu si vyberete.
 • V interiéru se provedou fasádní práce, a to izolace příčná a stropní minerální vlnou, která má zvýšenou odolnost proti ohni a velmi dobře izoluje. Dále se pokračuje s provedením podlahových konstrukcí a položení nášlapných vrstev, malby, atd.
 • Vstup do půdního prostoru je řešen prostřednictvím stahovacích půdních schodů.
 • V exteriéru se izoluje sokl extrudovaným polystyrenem, zamezí se tak největšímu úniku tepla. Provede se zateplení a  stěrkové omítky na stěnách, dále dokončovací klempířské a truhlářské práce na římsách a podhledech.

Stavební odpad

 • Po dokončení dřevostavby budou veškeré odpady odvezeny na skládku, která je schválena příslušným referátem životního prostředí.
 • Zemina vytěžená při provádění zemních prací bude použita na terénní úpravy kolem domu nebo odvezena na skládku.

Další články

0 Kč