Jak se staví rodinný dům firmy ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s. r. o.

Celá stavba připomíná skládačku, která ale podléhá nejpřísnějšímu dohledu, precizní práci a mnohaletým zkušenostem. Podle projektu jsou veškeré dřevěné materiály nejprve vyrobeny a dodány přímo na staveniště, kde se pomocí jeřábu jednotlivé díly usazují. Veškeré dřevo použité na stavbu je kvalitně opracováno a ošetřeno chemickými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a zemní vlhkosti.

Technologie zpracování dřeva pro společnost ALKADOMKY DŘEVOSTAVBY s. r. o.

 

Délka výstavby

Svůj rodinný dům na klíč můžete mít postavený již za 4 měsíce. Při zvláštních požadavcích a velikosti RD nad 150m2 se doba výstavby může prodloužit až na 8 měsíců.

Příprava staveniště

 • Budoucí stavba se musí napojit na stávající elektro skříň, která je většinou umístěna na hranici pozemku, dále na vodovodní a kanalizační přípojku, popřípadě je na pozemku vybudována studna.

Základová deska

 • Nejprve se připraví terén pod budoucím rodinným domem, vyhloubí se základové pásy pod obvodovými stěnami, které se následně vybetonují.
 • Provedou se rozvody kanalizace a prostupů (chrániček pro ostatní instalace), vyzkouší se funkčnost a poté se zabetonují podkladovým betonem.
 • Budoucí rodinný dům ochrání kvalitní hydroizolace FOALBIT od zemní vlhkosti a případnému působení radonu v půdním vzduchu Al lepenka.

 

 

Hrubá stavba

 • Realizace hrubé stavby trvá za asistence tří tesařů a jeřábníka 10 dní.
 • Rozmístí se zakládací prkna, a vytvoří se tak proporce všech místností. Na prkna se umístí stojny a zajistí věncem. Zároveň se vznikajícím domem roste i opláštění domu z 2,5 cm prken.
 • Namontují se nosné konstrukce z KVH ranolů 120 x 60 obvodových nosných a vnitřních dělících stěn pomocí dřevěné sloupkové konstrukce , dřevěné předstěny 40x60.
 • Po skončení montáže obvodových stěn dojde k nasazení dřevěných příhradových vazníků pomocí jeřábu, které tvoří střešní konstrukci.
 • Střešní nosná konstrukce se opatří střešním souvrstvím se sklonem 25 %. Následně se provedou pokrývačské a klempířské práce.

 

 

 

Dokončovací práce

 • Následují dokončovací práce, které zahrnují zhotovení vnitřních rozvodů zdravotních instalací, rozvodů elektro, osazení dveřních a okenních výplní v obvodových stěnách.
 • Dále se budoucí dům opatří buď dřevěným záklopem a sádrovláknitými deskami RIGIDUR, nebo OSB deskami a sádrokartonem. Záleží, kterou variantu provedení domu si vyberete.
 • V interiéru se provedou fasádní práce, a to izolace příčná a stropní minerální vlnou, která má zvýšenou odolnost proti ohni a velmi dobře izoluje. Dále se pokračuje s provedením podlahových konstrukcí a položení nášlapných vrstev, malby, atd.
 • Vstup do půdního prostoru je řešen prostřednictvím stahovacích půdních schodů.
 • V exteriéru se izoluje sokl extrudovaným polystyrenem, zamezí se tak největšímu úniku tepla. Provedou se stěrkové omítky na stěnách, dále dokončovací klempířské a truhlářské práce na římsách a podhledech.

Stavební odpad

 • Po dokončení dřevostavby budou veškeré odpady odvezeny na skládku, která je schválena příslušným referátem životního prostředí.
 • Zemina vytěžená při provádění zemních prací bude použita na terénní úpravy kolem domu nebo odvezena na skládku.

 

 

Další články:

0 Kč